Menu:

Sekulär Humanism

Gud finns nog inte
finns i tryck på svenska, engelska, tyska, spanska, italienska, danska, polska, holländska, persiska, samt som e-bok på engelska.

Välkommen till min hemsida!

Jag är förälder, forskare och författare. Det är det där sista som föranlett den här sidan eftersom min hemsida på universitetet bara handlar om min forskning.

Min bok Samarbete har precis kommit ut på engelska, med titeln For Whose benefit: The Biological and Cultural Evolution of Cooperation.

Min senaste bok har jag annars skrivit tillsammans med Christer Sturmark. Den presenterar Sekulär humanism på ett lättfattligt sätt.

Min andra bok heter Samarbete. Boken lotsar dig genom det gåtfulla samarbetet, en resa som börjar inuti kroppen och fortsätter via våra tankar till den mänskliga superorganismen.

Så här skriver Jens Jakobsson om Samarbete, i Bibliotekstjänsts BTJ häfte 12:11. "Samarbete är en populärvetenskaplig genomgång av samspel på alla möjliga nivåer. De enklaste encelliga organismernas kemiska signaler och djurs flockbeteenden har utvecklats genom genetisk evolution, som också format människans hjärna av miljarder samarbetande celler. Människors språk har sedan lagt grunden till ett avancerat samhälle, men Lindenfors visar att den kulturella utvecklingen har mönster som påminner om samarbetet i naturen: självständiga enheter, utan någon egentlig övergripande plan, organiserar sig och utvecklar mekanismer för att hålla samman. Detta är fascinerande tvärvetenskap, som sammanför biologi med psykologi och lingvistik, med många drastiska exempel från så kallad spelteori."

Jag har även skrivit Gud finns nog inte som presenterar ateism för barn och ungdomar. Det finns tonvis med religiös litteratur för barn, men ingen lättfattlig sammanfattning av vad det är att inte vara religiös. Det är det jag vill råda bot på med min bok.

Så här skriver Isela Valve om Gud finns nog inte, i Bibliotekstjänsts BTJ häfte 12:11. "Boken är mycket lämplig att sätta i händerna på unga människor med religionsfilosofiska funderingar. [...] En intressant och konsekvent bok som tar sina läsare på allvar och påpekar att var och en måste ta ansvar för sitt liv. Vad jag vet finns inget liknande skrivet för ungdomar tidigare."

Förutom böcker och forskning är jag delaktig i samhällsdebatten och därför har skrivit en del andra texter. De handlar om vetenskap, religion och pedagogik. Mitt intresse för pedagogik kommer sig av att jag som föräldrer vill ge mina barn den bästa möjliga skolgången och därför har tittat runt en del. Just nu fungerar allt bra.

I min forskning så sysslar jag med två huvudinriktningar, evolutionsbiologi på Zoologiska institutionen och evolutionär kulturforskning på Centrum för evolutionär kulturforskning, båda på Stockholms universitet. Inom kulturforskningen är tanken att jag ska applicera det jag lärt mig från min biologiska forskning på kuturell evolution.