Patrik Lindenfors

Jag är forskare i biologisk och kulturell evolution vid Institutet för Framtidsstudier, men även knuten till Centrum för evolutionär kulturforskning & Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet, samt till V-Dem Institute vid Göteborgs universitet.

Förutom att forska skriver jag böcker och artiklar. Du kan se de böcker jag skrivit här nedanför. Min femte bok, med titeln Det kulturella djuret, kommer i vår. Mina senaste artiklar länkas till i högerspalten, både vetenskap och debatt.

Jag sitter med i Humanisternas och European Humanist Federations styrelser, i Kulturrådets utvärderingsgrupp för facklitteratur, samt är ordförande för Nationalkommittén för biologiKungliga Vetenskapsakademin.

  Böcker


 • For Whose Benefit
  Kommer i vår: Det kulturella djuret – Om människans evolution och tänkandets utveckling. Om tre evolutionära processer som har format våra hjärnor och våra tankar: biologisk evolution, associativ inlärning och kulturell evolution.
 • For Whose Benefit
  For Whose Benefit? The Biological and Cultural Evolution of Human Cooperation. We are all made of parts - genes, cells, neurons, but also ideas (`memes'). Our societies too are made of parts - humans. Is all this cooperation the same process?
 • Sekulär Humanism
  Sekulär humanism - Förnuft, omtanke, ansvar har jag skrivit tillsammans med Christer Sturmark. Boken förklarar humanism som livåskådning på ett lättfattligt sätt.
 • Samarbete
  Samarbete lotsar dig genom det gåtfulla samarbetet, en resa som börjar inuti kroppen och fortsätter via våra tankar till den mänskliga superorganismen.
 • Gud finns nog inte
  Gud finns nog inte presenterar ateism för barn och ungdomar. Den har så här långt översatts till åtta språk. (Någon som vill översätta till arabiska och franska? Maila mig i så fall.)
Humanisterna
Ravens

Kulturell evolution

För närvarande ligger mitt huvudfokus på att undersöka demokratins evolution. Jag är för detta ändamål en av flera projektledare inom V-Dem-projektet som drivs av Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg.

Jag forskar även på evolutionen av religion, där jag försöker sortera bland sambanden mellan evolutionära förklaringar, proximata förklaringar och religiösa fenomen. Dessutom undersöker jag hur de hälsoeffekter som uppkommer av religiösa praktiker genom hälsoföreskrifter och placeboeffekter, har påverkat religionens evolution.

Biologisk evolution

I min biologiska forskning undersöker jag om art- och könsskillnader i däggdjurs hjärnor kan knytas till könsskillnader i beteenden. Resultaten så här långt visar att beteendeskillnader mellan könen har haft en viss inverkan på primaters hjärnor, men det är långt ifrån solklara samband.

Min övriga forskning fokuserar mest på användningen av fylogenetiska metoder, speciellt genom analyser av evolutionen av könsskillnader. Sen när jag också sedan länge specialintressen för social evolution och evolutionen av samarbete.

Under min post-doc vid University of Virginia, Charlottesville undersökte jag vilka faktorer som påverkar parasitdiversitet. Informationenom däggdjursparasiter finns publicerad hos Global Mammal Parasite Database.

Vetenskap

 • Mina fem senaste artiklar:
 • Lindenfors P, Krusell J & Lindberg SI 2019 Sequential requisites analysis: a new method for analyzing sequential relationships in ordinal data. Social Science Quarterly Early View.
 • Lindberg SI, Lindenfors P, Lührmann A, Maxwell L, Medzihorsky J, Morgan R & Matthew C. Wilson 2018 Successful and failed episodes of democratization: conceptualization, identification, and description. Varieties of Democracy Institute: Working Paper No. 79.
 • Wartel A, Lindenfors P & Lind J 2018 Whatever you want: Inconsistent results is the rule, not the exception, in the study of primate brain evolution. BioRxiv 454132.
 • Lindenfors P 2018 Primate social evolution. In: Callan H (ed.) International Encyclopedia of Anthropology. Wiley-Blackwell.
 • Navarrete AF, Blezer ELA, Pagnotta M, Lindenfors P, Laland KN & Reader S 2018 Primate brain anatomy: New volumetric MRI measurements for neuroanatomical studies. Brain, Behavior and Evolution 91: 1–9. Erratum.

Debatt & populärvetenskap