Patrik Lindenfors

Jag är forskare i biologisk och kulturell evolution vid Institutet för Framtidsstudier, men även knuten till Centrum för evolutionär kulturforskning & Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet, samt till V-Dem Institute vid Göteborgs universitet.

Förutom att forska skriver jag böcker och artiklar. Min femte bok, med titeln Det kulturella djuret, har precis kommit ut och fått strålande recensioner. Mina senaste artiklar länkas till i högerspalten, både vetenskap och debatt.

Jag sitter med i Humanisternas och European Humanist Federations styrelser, i Kulturrådets utvärderingsgrupp för facklitteratur, samt Nationalkommittén för biologiKungliga Vetenskapsakademin.

  Böcker


 • Kristendom
  Kristendom. Kristendomen är världens största religion och dess heliga skrift, bibeln, världens mest inflytelserika bok. Även de som inte delar den kristna livsåskådningen måste förhålla sig till denna religion, som förändrat världen på gott och ont.
 • For Whose Benefit
  Det kulturella djuret – Om människans evolution och tänkandets utveckling. Om tre evolutionära processer som har format våra hjärnor och våra tankar: biologisk evolution, associativ inlärning och kulturell evolution.
 • For Whose Benefit
  For Whose Benefit? The Biological and Cultural Evolution of Human Cooperation. We are all made of parts - genes, cells, neurons, but also ideas (`memes'). Our societies too are made of parts - humans. Is all this cooperation the same process?
 • Sekulär Humanism
  Sekulär humanism - Förnuft, omtanke, ansvar har jag skrivit tillsammans med Christer Sturmark. Boken förklarar humanism som livåskådning på ett lättfattligt sätt.
 • Samarbete
  Samarbete lotsar dig genom det gåtfulla samarbetet, en resa som börjar inuti kroppen och fortsätter via våra tankar till den mänskliga superorganismen.
 • Gud finns nog inte
  Gud finns nog inte presenterar ateism för barn och ungdomar. Den har så här långt översatts till åtta språk. (Någon som vill översätta till arabiska och franska? Maila mig i så fall.)

Kulturell evolution

För närvarande ligger mitt huvudfokus på att undersöka demokratins evolution. Jag är för detta ändamål en av flera projektledare inom V-Dem-projektet som drivs av Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg.

Jag forskar även på evolutionen av religion, där jag försöker sortera bland sambanden mellan evolutionära förklaringar, proximata förklaringar och religiösa fenomen. Dessutom undersöker jag hur de hälsoeffekter som uppkommer av religiösa praktiker genom hälsoföreskrifter och placeboeffekter, har påverkat religionens evolution.

Biologisk evolution

I min biologiska forskning undersöker jag om art- och könsskillnader i däggdjurs hjärnor kan knytas till könsskillnader i beteenden. Resultaten så här långt visar att beteendeskillnader mellan könen har haft en viss inverkan på primaters hjärnor, men det är långt ifrån solklara samband.

Min övriga forskning fokuserar mest på användningen av fylogenetiska metoder, speciellt genom analyser av evolutionen av könsskillnader. Sen när jag också sedan länge specialintressen för social evolution och evolutionen av samarbete.

Under min post-doc vid University of Virginia, Charlottesville undersökte jag vilka faktorer som påverkar parasitdiversitet. Informationenom däggdjursparasiter finns publicerad hos Global Mammal Parasite Database.

Vetenskap

 • Mina fem senaste artiklar:
 • Lindenfors P, Wartel A & Lind J 2021 Dunbar’s number deconstructed. Biology Letters 17: 20210158.
 • Lindenfors P, Wilson MC & Lindberg SI 2020 The Matthew effect in political science: head start and key reforms important for democratization. Humanities and Social Sciences Communications 7: 106.
 • Wilson MC, Morgan R, Medzihorsky J, Maxwell L, Maerz SF, Lührmann A, Lindenfors P, Edgell AB, Boese V & Lindberg SI 2020 Successful and failed episodes of democratization: conceptualization, identication, and description. Varieties of Democracy Institute: Working Paper No. 97.
 • Edgell AB, Boese VA, Maerz SF, Lindenfors P & Lindberg SI 2020 Establishing pathways to democracy using domination analysis. Varieties of Democracy Institute: Working Paper No. 95. (British Journal of Political Science, in press)
 • Leroi AM, Lambert B, Mauch M, Papadopoulou M, Ananiadou S, Lindberg SI & Lindenfors P 2020 On revolutions. Palgrave Communications 6: article number 4.

Debatt & populärvetenskap

 • My five latest articles:
 • Lindenfors P, Rönnegard D & Gustafsson U 2021 Våra fyra reformförslag skulle stärka religions- och övertygelsefriheten. (DN Debatt) Dagens Nyheter 11th January.
 • Lindenfors P, Rönnegard D & Gustafsson U 2021 Religiösa värderingar ska inte styra praxis vid livets slut. (DN Debatt) Dagens Nyheter 3rd January.
 • Gustafsson U, Lindenfors P & Rönnegard D 2020 Kränkningarna beror inte på en sekulär norm i skolan. (DN Debatt) Dagens Nyheter 21st September.
 • Lindenfors P & Gustafsson U 2020 Ämnet ska inte bara handla om att lära sig om andras religion. (DN Debatt) Dagens Nyheter 1st September.
 • Lindenfors P & Gustafsson U 2020 Låt livsåskådningskunskap ersätta religionskunskap. (DN Debatt) Dagens Nyheter 22nd August.